Insynsskydd, ett hinder
Insynsskydd i ordets bemärkelse innebär att insyn av något slag skall hindras.
Nu är inte alltid den insynen kopplad till mänsklig insyn som exempelvis ett plank kan hindra, utan det kan likväl gälla skydd för solen.

 

Olika typer av insynsskydd
Man kan dela in insynsskydd i lite olika kategorier beroende på utförande och primär funktion av dessa.

 

Permanenta ej genomsläppliga och varaktiga insynsskydd
Till gruppen permanenta icke genomsläppliga skydd kan man räkna olika typer av plank och murar. Deras främsta funktion är att hindra mänsklig insyns samt till viss del även hålla oönskade individer borta. Det kan gälla både människor och djur som skall hållas utanför skyddet. Dock i andra sammanhang kan de även ha funktionen att de skall hålla individer innanför skyddet.

 

Gemensamt för dessa skydd är varaktigheten.

 
Temporära insynsskydd
En grupp som man normalt kanske tänker på när det gäller insynsskydd. Den omfattar helt enkelt, persienner, rullgardiner, markiser och andra skydd som enkelt går att fälla ned och upp efter behov.